Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening © 2012

Nyheter•

 

 

 

 

 

 

HEM

VERKSAMHET

PROJEKT

SKRIVELSER

STYRELSE

 

Allutveckling Vittangi

Styrelsen- protokoll m.m.

 

.

Följande styrelse har valts för det kommande året:

Thore Klippmark Ordförande
Alf Josefsson Vice ordförande
Anki Lindblom Sekreterare
Ragnar Fängvall Kassör
Paul Ranner Ledamot

 

Gun Olofsson Ersättare
Kathleen Wilsdorf Ersättare

 

 

 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2012