Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening © 2012

Nyheter•

 

 

 

 

 

 

HEM

BIO SKANDIA

VERKSAMHET

STYRELSEN

 

 

Vittangi Folkets Hus Förening

Verksamhet

Folkets Hus föreningen har lokaler för olika ändamål som vi hyr ut.

Aktuell prislista för 2013

 

Lokal

Ändamål

Pris

Hela Folkets Hus

Hela Folkets Hus

Hela Folkets Hus

Hela Folkets Hus

Café

Café

Café

Café

Konferensrum

Konferensrum

Loger

Loger

Teknik (ljud-ljus)

kommersiell / försäljning

kommersiell / försäljning

kulturell / privat

kulturell / privat

kommersiell / försäljning

kommersiell / försäljning

kulturell / privat

kulturell / privat

kommersiell / försäljning

kulturell / privat

kommersiell / försäljning

kulturell / privat

3 000 kr / dag

450 kr / tim

1 700 kr/ dag

250 kr / tim

1 500 kr / dag

250 kr / tim

800 kr / dag

125 kr / dag

500 kr / dag

200 kr / dag

300 kr / dag

200 kr / dag

300 kr / gång

 

Övrigt

Kaffe

Kaffe + bulla

Kaffe + smörgås

20 kr / pers

30 kr / pers

45 kr / pers

Vi ordnar med viss förtäring efter önskemål,

kontakta hyresvärden för beställning och priser.

___________________________________________________________________

 

I dessa priser förutsätter vi att hyresgästen lämnar lokalen i samma skick som vid övertagandet. Om inte så är fallet debiterar hyresvärden 600 kr för städning av caféet och 1 200 kr för städning av hela FH.

 

Bord och stolar körs fram av hyresvärden, hyresgästen placerar ut efter eget tycke. Därefter ställs alla möbler tillbaks av hyresgästen i därför avsedda vagnar. Hyresvärden kör sedan bort detta.

_____________________________________________________________________________

Vittangi Folkets Hus Förening UPA

Kirunavägen 24, 980 10 Vittangi       E-post: folkan@vittangi.com      Tel: 070-345 24 27