Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening © 2012

Projektet i Laestadius fotspår –

Lainio – Lannavaara   2011 - 2012

Tips om ett av projekten som drivs genom Leader Tornedalen:

http://www.laestadiusleden.se/index.html

Kan vara en fin vandring för vem som helst som vill ta en paus i vardagsstressen...

Öppna Landskap  2012

Ett projekt där inriktningen är att vårda miljön och förhindra att bygden förslyas.

Projektet finns med i den "Utvecklingsplan" som togs fram i projektet "Framtid i Vittangi-bygden" år 2011. Projektägare är Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening.

Projektledare: Ulrik Lidström

Styrgrupp: Vittangi Sportklubb, Allutveckling Vittangi, Vittangi Fiskevårdsförening

Projektet finansieras av Leader Tornedalen samt ideellt arbete.

Målet med projektet är att bruka ängsmarker och andra omgivningar i bygden för att visa ett öppet landskap och genom vår företagsform skapa en långsiktig och hållbar verksamhet.

Målet är också att upprätta en konkret plan för utveckling av natur- och kulturturism.

Mer information om projektet hittar ni under länken

VITTANGI UTVECKLING EKONOMISK FÖRENING