Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening © 2012

Nyheter

 

»

 

 

 

 

Framtid i Vittangi-bygden

 

UTVECKLINGSPLAN FÖR VITTANGI

DEN NÄRMASTE BYN - KNUTPUNKTEN I MALMFÄLTEN

5 MINUTERSSAMHÄLLET

 

MARK & MILJÖ - MÅL

Vittangi skall vara den attraktivaste byn att bo i inom Kiruna kommun.

 

Vittangi är en vacker by med en vacker miljö och ett otroligt vackert läge vid Torneälven, en bra service som är lättillgänglig (5 minuterssamhället). Men det finns vissa åtgärder som kan utveckla byn och göra den ändå attraktivare.

 

 

INVENTERA MARKERNA I VITTANGI

- Göra en översiktsplan tillsammans med Kiruna kommun, Länsstyrelsen och markägarna.

 

VACKRARE GRÖNOMRÅDEN (ÖPPNA LANDSKAP)

- Göra en skötselplan tillsammans med Kiruna kommun.

- Anlita en landskapsarkitekt.

- Göra en tätortsnära skogsbruksplan.

- Röja igenvuxna ängsmarker och vidareförädla sly och gräs till energived och biogas.

- Fårskötsel.

- Utplacering av parkbänkar.

- Skapa en strandpromenad efter älven.

- Skapa en strandpromenad runt sjön, Julkattenjärvi.

 

VACKRARE VÄGAR

- Samarbete med Trafikverket.

  - Rastplatser/parkeringsplatser i anslutning till byn.

  - Gång- och cykelväg från Puolisjoki till vårdcentralen.

   

  HÅLLA RENT INNE I BYN

   - Informations kampanj ”Bort med skrot & skräp”

   - Insamling av järnskrot.

   - Insamling av skrotbilar.

   - Längre öppet-tider på Återvinningscentralen.

    

   ATTRAKTIVT BOENDE

   - Bygga ett seniorboende för gruppen 50+ vilket frigör bostäder för yngre människor.

    

   BARNVÄNLIGT

    - Aktivitetsområde på grusfotbollsplanen med bl.a cykelbana, bouleplan, minigolf, brännbollsplan, friidrott, beachvolley, snölandskap med skidspår och backar m.m.

    - Säkra gång- och cykelvägar.

     

    SERVICE

    - Bibehålla befintlig samhällsservice såsom Arbetsförmedlingen, och helst utöka med mer service såsom Försäkringskassan, Skattemyndigheten, en bank, Kommunal service i form av ett Landsbygdskontor.

     

     

    TURISM - Mål

    Att öka förutsättningarna för en utveckling och expansion av

    besöksnäring i Vittangi.

     

    Förutom attt Vittangi är vackert och har en underbar natur med

    enorma naturresurser runt hörnet så finns det möjligheter att öka förutsättningarna för eventuella turistentreprenörer som vill

    etablera sig på orten.

     

    MARKNADSFÖRING AV VITTANGI

    - Mot företag inom besöksnäringen

    - Mot turismentreprenörer

    - Mot turism- och guideutbildningar

     

    FISKE

    Göra Nunasjärvi till en attraktivare sjö att fiska i och vistas vid.

    - Upprustning av rastplatser

    - Nybyggnation av toaletter

    - Informationstavlor och skyltar

    - Förbättra stigar och leder närmast sjön

     

    LÄMPLIGA LOKALER

    Vittangi Hembygdsförening och Folkets Hus i Vittangi har lämpliga lokaler för att hålla seminarier, konferenser, utbildningar m.m.

    - Detta bör marknadsföras för att synliggöra dessa resurser.

     

    POSIOROVAOMRÅDET – SPORTSTUGAN

    - Naturgym.

    - Anlägga en bra skidbacke.

     

    FÅGELTORN

    - Bygga fågeltorn på platser där fåglar kan skådas, exempelvis vid Julkattenjärvi, vid sjön nedanför sportstugan och vid bron över Torneälven.

     

    VANDRINGSLEDER

    - ”Poststigen”, upprustning – röjning – markering – infomationsskyltar – broar 

    - Vandringsled till Naanki, anlägga en vandringsled upp till Naankitunturi

    - Elljusspåret – motionsspåret, upprustning – spångar – informationstavlor

     

    BASTUGONDOL

    - Bygga en flytande bastu för uthyrning. Kan placeras i Torneälven eller i Jukattenjärvi.

     

    EVENEMANG

    - Se under rubriken KULTUR

     

    GUIDEPOOL

     

     

    KULTUR - Mål

    Att ha flera återkommande kulturella arrangemang som ökar antalet besökare och också ökar trevnaden hos ortsbefolkningen.

     

    Detta skapar livskvalitet och gemenskap med andra människor och lockar också till sig besökare från andra orter.

     

    KOPPARRAJDEN I MARS

    - Skidtävling mellan Svappavaara och Vittangi.Ingår i Vittangiklassikern.

     

    NUNASJÄRVIPREMIÄR I APRIL

    - I april får man börja fiska i sjön Nunasjärvi, inför fiskepremiären ordnas det med diverse arrangemang och försäljningar på sjön.  

     

    VALBORGSMÄSSOAFTON PÅ SUUPALO I APRIL

    - Majbrasa, våfflor, sång och tal.

     

    VITTANGI KULTURHELG I MAJ

    - En helg fylld av kulturella arrangemang för alla åldrar.

     

    6:E JUNILOPPET I JUNI

    - Löpartävling i Vittangi. Ingår i Vittangiklassikern.

     

    HEMVÄNDARLOPPET PÅ CYKEL I JULI

    - Cykellopp till Suptallen i samband med hemvändardagarna.

     

    GRILLKVÄLL PÅ SUUPALO I JULI

    - I samband med hemvändardagarna.

     

    KULTUR I LAINIOÄLVDAL I JULI

    - En hel vecka fylld av olika kulturella arrangemang i Lainio.

     

    CYKELLOPP I  AUGUSTI

    - Detta cykellopp som startar i Vittangi går via Masugnsbyn och Parakka tillbaks till Vittangi. Loppet ingår i Vittangiklassikern.

     

    MELLANDAGSKONSERT I DECEMBER

    - Någon artist bokas för konserten i Folkets Hus i Vittangi under mellandagarna.

     

    VISAFTON PÅ OOMRÅDI

     

    MATLANDET

    - Vinprovningsaftnar – grillaftnar med utbildning.

     

    DIGITAL TEKNIK

    En uppdatering av biografen på Folkets Hus i Vittangi kommer att krävas om vi skall  ha möjlighet att se några filmer i fortsättningen, eftersom filmerna inom en snar framtid endast kommer att distribueras i digitalt format och då blir Vittangi utan biograf om en uppdatering till den digitala tekniken uteblir.

     

    Vad innebär det att uppdatera biografen och på vilket sätt vidgas  möjligheterna med en digital anläggning i Folkets Hus?

     

    - Man kommer att kunna göra direktsändningar på bioduken av konserter, teaterföreställningar, opera m.m.

    - Det går att hålla konferenser på distans.

    - Den digitala spelvärlden öppnas för de unga i Vittangi. Detta är mycket populärt på orter som har den digitala tekniken.

    - Folkets Husföreningen har påbörjat arbetet med frågan.

     

    UNGDOMSPROJEKT – UTBYTEN MED ANDRA ORTER

    - Projektidéer finns men projektmedel har ej sökts.

     

    Håller vi på att förlora landsbygden?

    Här kan vi leva i samklang med naturen och bevara traditioner och seder.

    Här finns föreningsliv, byalag, företag, kulturarbetare, hembygdsföreningar och en aktiv och modern kyrka.

    Här finns tryggheten, livskvalitet och kreativa människor!

    Låt oss på riktigt sätta igång vårt konkreta arbete för utveckling

    av vår bygd.   Tillsammans!