Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening © 2012

Nyheter•

 

 

 

 

 

HEM

SKJUTBANORNA

JÄGAREXAMEN

VERKSAMHET

 

 

Vittangi Jaktskytteklubb

 

Klubben är en ideell förening som har sin verksamhet främst på sina skjutbanor.

På älgskyttebanan kan man avlägga olika prov som krävs för jakt. 

Samma gäller för hagelbanan.

Klubben har också provledare för jägarexamen.

 

Klubben har en klubbstuga i anslutning till skjutbanorna. Den är en samlingsplats för olika aktiviteter som klubben har. Bland annat finns drevjakt på hare, på programmet.

 

Styrelsen för klubben:

Lage Woutilainen Ordförande

070 – 267 81 16 

Agneta Henriksson Sekreterare 070 – 343 35 31
Anders Fors Kassör 070 – 587 13 95
Håkan Björkevid Stugfogde 070 – 541 05 13
Stefan Stålnacke Ledamot

076 – 107 67 39

Roger Ohlsson Ledamot 073 – 814 30 03
Stefan Råman Ledamot 073 – 046 16 26
Roger Ögren Suppleant

070 – 317 76 63