Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening © 2012

Nyheter•

 

Viltinventering E45 >>

 

Bildarkiv >>

 

Kontaktpersoner  >>

 

 

 

 

 

HEM VERKSAMHET PROJEKT OM FÖRENINGEN PRODUKTER/TJÄNSTER BILDARKIV

 

 

 

Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening

 

 

 

Verksamhetsplan för barmakssäsongen 2013 -2014 och Verksamhetsberättelse för 2012 - 2013 finns under fliken "Verksamhet"

_______________________________________________________________

 

Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening arbetar för en attraktiv livsmiljö, mångfald och en hållbar utveckling i Vittangi-bygden. 

____________________________________________________

 

VÅR VISION

 

  • Attraktiv livsmiljö

Den yttre miljön i byn skall vara välskött, och påminna om byns kulturarv med småbrukarsamhällets vallåkrar i fokus.

 

  • Mångfald

Vi strävar efter en stor mångfald både kulturellt och mänskligt.

 

  • Hållbar utveckling

Genom attraktiv livsmiljö, mångfald skapas en utveckling som visar kraften i byn och fångar fler att vilja bosätta sig i Vittangi.

_________________________________________________________

 

Ni som är medlemmar i föreningen, skicka ett mail till vår

e-postadress; vittangi-utveckling@vittangi.eu så att vi på ett enklare sätt kan skicka ut information till er.

____________________________________________________

Föreningens styrelse:

Lage Woutilainen Ordförande

070 – 267 81 16 

lage.woutilainen@kiruna.nu

Anki Lindblom Sekreterare
Ingrid Hedlin-Falle Kassör
Roger Ögren Ledamot
Per-Ola Blind Ledamot

 

Joel Falck Suppleant
Mattias Henriksson Suppleant

 

__________________________________________________________________

Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening, c/o Woutilainen Parakkagatan 17

980 10 Vittangi

E-post: vittangi-utveckling@vittangi.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening

c/o Woutilainen

Parakkagatan 17

980 10 Vittangi

vittangi-utveckling@vittangi.eu

_____________________

Faktureringsadress:

Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening

c/o Hedlin-Falle

Hj.Lundbomsvägen 50M

981 31 Kiruna

_____________________

Vår förening är beroende av många medlemmar.

Genom att bli medlem

ger det oss möjlighet att förverkliga idéer som ger

byn ett nytt ansikte.

Stöd byns ekonomiska

förening genom att bli medlem Du också.

Detta gör ni genom att betala insatsen, 1.000 kr +

årsavgiften 100 kr,

alltså 1.100 kr på vårt

Bankgiro 825-3023